تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ


الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب

+خیلی وَختا وقتا که  دعا میکنم این دعا رو در رَده های اول قرار میدم ..وختی به معنیش فکر میکنم متوجه سنگینی جمله میشم..شاید یه جمله باشه ولی حرف برای گفتن زیاد داره .

خدایا تو همونی هستی که من دوست دارم ،من رو همونطوری قرار بده که تو دوست داری


+وقتی این جمله تو وجود هر آدمی تحقق پیدا کنه  به نظرم به اوج بندگی رسیده

+خدایا منو فرستادی تو این دنیا ولی حق بندگی رو اونطور که باید ادا نکردم ...غیر از شرمندگی هیچی ندارم ....مثل همیشه : (