تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ


به حضرت آقا گفتم...
فلسفه چفیه شما چیست؟...
ایشان فرمودند...
دوستان اگر می دانستند که دشمن چگونه آماده شده است برای زمین زدن اسلام ونظام
هیچ گاه حالت رزم را از خودشان دور نمی کردند

<حجت السلام ماندگاری>