تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ


جا ماندم از زُوار ...زواری که می رفتند سمتِ حرم با پای پیاده...

میگویند:آرزو هارا باید نوشت و ثبت کرد که هر وقت به آن ها نگاه میکنی یادت بیفتید چه چیز را در ذهن میپروری

حسین جان تصاویر حرم زیبایت را ثبت کردم در تمامی صفحاتم که به یاد بیاورم مرا آرزویی بالاتر از دیدن بین الحرمین نیست...

اللهم الرزقنا زیارت الحسین(ع)