تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ

+دل نوشت:

گاهی اینکه صبح ها...
دلت نمیخواد بیدار بشی...همیشه نشونه ی تنبلی نیست!
خسته ای از اینکه همه چی رو تکراره ...
از اینکه چیزایی که باید عوض بشن،نمیشن و چشم باز میکنی میبینی باز سرجاشونن بدونِ هیچ تغییری....
نمیخوای قبول کنی که یک روز دیگه شروع شده...+ترانه نوشت:

گاهی احوالاتِ ادم از اعتقادات سرپیچی میکنن و میزنن جاده ی عمر چپ،نباید گذاشت به پای ناشکری و ناسپاسی...باید به حالِ خودشون گذاشت تا دوباره برگردن به همون صراطی که باید توش باشن...

احوالاته دیگه!!!اونام دنده ی ِ لج دارن!!!