تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ

✹ و قـُـل لـِلمؤمـنـات ِ یغضُضنَ مـِن أبصارهنّ ✹نـمـی فـرمـایـد نـگـاه نـکـن !


کـافیــست نگاهــَت را جمـع و جـور کنـی


با نگـاهـت دلـبـری نکـنی ...


مــبادا دلـی بــا نگـاه ِ تو بلـرزد


کـه تمام ِ دار ُ و نــَدار ِ بانوی ِ دیگریــســت !


مـُـراقـب ِ نگـاهت باش


امـام عـلی (ع) می فـرمـایـند :


⇆ اَلعَین بَریدُ القَلب ⇆


▬▬ چـشم پـیـغـام رسـان دل اسـت ▬▬