تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ


نتیجه اش زیباست وقتی این دو را پیوند می زنیم

اینکه فرمودند: زکات زیبایی پاکدامنی است

اینکه پرداخت زکات دارائیت را افزون می کند

حالا آنان که زیبایی بیشتر می خواهند بسم الله...