تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ

سفــــــــــــــارش روز:

هیچ فرقی نمیکند ابرها بالای سرت باشند یا نه
شادیت را به روز آفتابی موکول نکن
آسمان با احساس تو آبی میشود..