تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツاگر پرسیدند بچه شیعه ها چه شکلی اند؟؟
بگویید: شیعه بچه ندارد..همه شان مرد اند...
مـــــــَــــــــــــرد!!