تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツحیا

را که نفهمی، چادر سیاه هم تو را

محجبه

نخواهد کرد.