تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツگفت: بامادر جمله بساز
گفتم :من با مادر جمله نمیسازم،دنیامو میسازم (✿◠‿◠)