تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ

در توهین جاهلین و معاندین به حضرت امام(ره)،

تک تک ما ها  هم مقصریم؛


وقتی که برای دكتر شریعتی،


آیت الله جنتی،


حضرت لقمان(ع)و...جوک میگفتن،


منو شما هم بودیم که خندیدیم،


لایک کردیم،و مستقیم و غیر مستقیم تحسین و تشویق کردیم؛بعضیاش رو هم نشر دادیم...

امروز اگه زودتر به خودمون نیایم،


جلوی این حرکت دشمن وانستیم،


و از گسترشش جلوگیری نکنیم،


سوژه ی بعدی این اهانتها،


حضرات معصومین(ع) هستن!