تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ


به جادوی تبرج آینه شد مُکدّر ...از این حکایت دلِ ما خون شده دیگر
 
چه شد که رایج شده سکه ی غفلت اینجا ..شد کوچه کوچه شهر ما، دُکّانِ دنیا

دوباره رنگِ نیرنگ به روی دین فروشان...حراجِ غیرت شده به کوچه و خیابان...
          
  صاحب الزمان الامان...با هر اذان بخوانیم: حی علی الحیا را...باز چون شهدا یاری کنیم دین خدارا....

 تا پیر ما خمینی ست تا نهضمت ما حسینی ست ...باز حاشا که دشمن بِبَرد غیرتِ مارا..

عجل علی ظهورک عجل یا حجة الله... جان ها به لب رسیده بی تو یا بیقة الله....