تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ


دلم تنگِ روز های کودکیم است..


.

روزهایی که وقتی چشمانم بارانی  میشد سرم در آغوشِ گرمِ مادرم جای میگرفت...

دلم همان روز هارا میخواهد که وقتی گریه کردم کسی علتِ اشک ریختنم را نپرسید...

 روزهایی را میخواهم که برای اشک ریختن مجبور به پناه گرفتن در تنهایی نبودم...

- برای بزرگ شدن آماده نــبودم