تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツاین روز ها منــــمو این دنــیآی مجــآزی...مینویــــسم حرفِ دل شاید نشست بر دلی...

+آقای خوبم یا صاحب الــــزمان حمدِ شفایی برای دلم بخـــوان...