تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ


دختــــــــریعنی موی بلندوخوشگل...

دختـــــــــریعنی غـــرق احســــاس...

دختــــــــــریعنی غرق بغض ومحبــــــــت...

دختـــــــــریعنی فرشــــــــــــته...

یعنی...

یه دختـــــــــــرمحجبــــــــــــــــه...